Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Z treści pytania wynika, że dana osoba ma zajmować stanowisko niepedagogiczne. W związku z tym nie musi posiadać kwalifikacji nauczyciela informatyki. Z kolei ponieważ nie...

PORADA PRAWNA

05 stycznia 2021 Inne

Czy na prowadzenie pracowni komputerowej (nie chodzi o prowadzenie lekcji, lecz np. wgrywanie w całej szkole programów antywirusowych, zakładanie sieci itp.) w szkole należy mieć wykształcenie pedagogiczne oraz zarządzanie siecią?

Z treści pytania wynika, że dana osoba ma zajmować stanowisko niepedagogiczne. W związku z tym nie musi posiadać kwalifikacji nauczyciela informatyki. Z kolei ponieważ nie wiadomo, na jakim konkretnie stanowisku miałby być zatrudniony pracownik, jakie jeszcze inne zadania służbowe miałby wykonywać oprócz ww. ani jaki już posiada poziom wykształcenia, dlatego niemożliwe jest jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na pytanie w sprawie kierunku kształcenia. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm. z zw. z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) pracownik niepedagogiczny musi posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku (nie dotyczy to więc tylko niektórych czynności służbowych). Określa je bardzo ogólnie załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 936 ze zm.), wskazując generalnie na kierunek kształcenia zgodny z zajmowanym stanowiskiem. Przepisy nie określają bowiem kwalifikacji wymaganych do wykonywania wybranych zadań na poszczególnych stanowiskach niepedagogicznych, w tym nie regulują kwestii, czy do zakładania sieci i wgrywania oprogramowania konieczne jest posiadanie kwalifikacji z zakresu zarządzania siecią. W związku z tym dyrektor musi ocenić, czy osoba zajmująca stanowisko, do zakresu zadań którego należy wykonywanie ww. czynności, posiada obecnie kwalifikacje (w tym wiedzę i doświadczenie) niezbędne do prawidłowego realizowania tych zadań w warunkach konkretnej szkoły, czy musi je uzupełnić np. z zakresu zarządzania siecią. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT