Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczyciel nie ma takiego prawa. Z ZFŚS w placówce oświatowej korzystają jej pracownicy oraz emeryci – byli pracownicy, w tym nauczyciele (art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia...

PORADA PRAWNA

26 lipca 2021 Kadry

Czy nauczyciel emeryt, który zatrudnił się w innej placówce, ma prawo składać wniosek o świadczenie socjalne w placówce, która była jego ostatnim miejscem pracy? Czy można odmówić przyznania świadczenia, jeśli nauczyciel emeryt nie złożył stosownej dokumentacji do wniosku?

Nauczyciel nie ma takiego prawa. Z ZFŚS w placówce oświatowej korzystają jej pracownicy oraz emeryci – byli pracownicy, w tym nauczyciele (art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Dz.U. z 2021 r. poz. 746 oraz art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.). Z dniem podjęcia nowego zatrudnienia emeryt – były pracownik – traci prawo do świadczeń z ZFŚS u poprzedniego pracodawcy, ponieważ może korzystać z działalności socjalnej tylko u aktualnego pracodawcy, a po rozwiązaniu stosunku pracy z nim będzie u niego korzystał z ZFŚS jako emeryt – były pracownik. Jednocześnie taka osoba nie ma prawa korzystania z ZFŚS u obu pracodawców ani nie ma prawa wybrania, u którego z nich będzie pobierać świadczenia socjalne (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 1991 r., I PZP 56/91). Podstawą odmowy przyznania świadczenia jest utrata prawa do korzystania z ZFŚS u byłego pracodawcy z powodu podjęcia nowego zatrudnienia. Z pytania nie wynika natomiast, jakiej ewentualnie „stosownej” dokumentacji nie złożył emeryt, a więc nie można stwierdzić wpływu zaniechania jej przedłożenia na decyzję odmowną.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT