Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 923 z późn. zm.) nie definiują świadczenia nazywanego...

PORADA PRAWNA

25 kwietnia 2022 Kadry

Czy nauczycielowi-emerytowi i emerytowi administracji i obsługi należą się wczasy pod gruszą z ZFŚS? Nadmieniamy, że nie mamy takiego zapisu w regulaminie.

Przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 923 z późn. zm.) nie definiują świadczenia nazywanego zwyczajowo wczasy pod gruszą. Wprowadzanie takiego świadczenia nie jest obowiązkowe. W tych jednak zakładach pracy, w których zdecydowano się na wprowadzenie takiego rozwiązania, wczasy pod gruszą są wypłacane jako świadczenie stanowiące dopłatę do wypoczynku organizowanego przez pracownika we własnym zakresie. Często warunkiem skorzystania z takiego świadczenia jest złożenie przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 10 dni roboczych. W przypadku powiązania wczasów pod gruszą z korzystaniem z urlopu wypoczynkowego jest oczywistym, że emerytowany pracownik nie może złożyć wniosku o urlop wypoczynkowy.

Na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści jako byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym ze związkami zawodowymi. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.
Jeżeli zatem regulamin obowiązujący w szkole nie zawiera postanowień, na podstawie których emerytowani nauczyciele i emerytowani pracownicy niepedagogiczni mogliby się ubiegać o wypłatę świadczenia związanego z korzystaniem z organizowanego wypoczynku, to pracodawca nie ma obowiązku wypłacać takiego świadczenia.

Od wczasów pod gruszą należy odróżnić świadczenie urlopowe wypłacane nauczycielom na podstawie art. 53 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762).  

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT