Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ponieważ art. 98 ust. 1 pkt 8 PO wymaga zamieszczenia w statucie szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, o którym mowa w art. 44b UoSO...

PORADA PRAWNA

Czy nowy Statut Szkoły Podstawowej powinien zawierać cały system oceniania m.in. sposób i zakres oceniania, kryteria ocen, kryteria ocen z zachowania, klasyfikacja śródroczna i roczna, zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych? (do tej pory tak było w naszej szkole). Czy obecnie pisząc statut powinniśmy umieścić w nim tylko zarys, a dodatkowo stworzyć Szkolny Regulamin Oceniania? Czy szkoła ma w tym zakresie dowolność?

Ponieważ art. 98 ust. 1 pkt 8 PO wymaga zamieszczenia w statucie szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, o którym mowa w art. 44b UoSO (obejmuje ono m.in. organizację egzaminów klasyfikacyjnych), szczegółowy WSO należy zamieścić albo bezpośrednio w treści statutu, albo sformułować jako załącznik do statutu, który w treści wskazuje na istnienie takiego załącznika lub zawiera część ogólną postanowień WSO.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT