Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne   art. 7 oraz art. 33 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty  ze zm. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. o nadzorze...

PORADA PRAWNA

24 września 2010 Nadzór pedagogiczny

Czy obowiązek przygotowania planu nadzoru i ewaluacji wewnątrzszkolnej spoczywa również na szkole niepublicznej będącej na zasadach szkoły publicznej?

 

  • art. 7 oraz art. 33 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty  ze zm.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym .

§ 3 ust. 4. Planowane i doraźne działania realizowane przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 UoSO, prowadzone przez dyrektorów szkół i placówek wynikają z potrzeb szkoły lub placówki.

§ 4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi, wykonując zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego, uwzględnia odpowiednio organizację i zakres zadań organów szkoły lub placówki, określone w statucie szkoły lub placówki.

§ 8. 1. Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana przez zespół wyznaczony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

(…)

4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, prowadząc ewaluację zewnętrzną, bierze pod uwagę wyniki ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w szkole lub placówce.

 

§ 20 - 22 rozporządzenia dotyczą szkół publicznych, co oznacza, że plan nadzoru nie jest wymagany.

Proponuję jednak realizację tych zadań, ponieważ planowanie ułatwia pracę dyrektora w zakresie m. in. wypełniania zadań statutowych przez szkołę, nauczycieli, gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT