Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z § 7 Rozporządzenia MEN z dnia 09.08.2017 r. w sprawie warunków  organizowania kształcenia,  wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży...

PORADA PRAWNA

Czy oligofrenopedagog może być nauczycielem wspomagającym dla ucznia z Zespołem Aspergera?

Zgodnie z § 7 Rozporządzenia MEN z dnia 09.08.2017 r. w sprawie warunków  organizowania kształcenia,  wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (...), dla ucznia z zespołem Aspergera zatrudnia sie dodatkowo nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia lub specjalistę (lub też pomoc nauczyciela), z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przepisy nie określają wprost, jakiej specjalności powinien być pedagog specjalny. W zależności zatem od zawartych w orzeczeniu zaleceń, dyrektor szkoły decyduje o zatrudnieniu odpowiedniej osoby. Dla ucznia z typowymi dla zespołu Aspergera problemami związanymi z funkcjami społeczną i emocjonalną, nauczycielem wspomagającym najczęściej jest oligofrenopedagog. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT