Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z brzmieniem art.63 ust.10 ustawy Prawo oświatowe kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu. Przepis art.63 ust.12 stanowi, że w...

PORADA PRAWNA

Czy organ prowadzący może powołać członka Rady Pedagogicznej na funkcję P.O Dyrektora na okres 10 miesięcy, jeżeli kończy się kadencja obecnego dyrektora, czy musi przeprowadzić konkurs na to stanowisko?

Zgodnie z brzmieniem art.63 ust.10 ustawy Prawo oświatowe kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu. Przepis art.63 ust.12 stanowi, że w przypadku gdy do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie zostanie wyłoniony kandydat, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej. Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły zgodnie z ust.10 lub ust.12 organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkole, w której nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy  (art.63 ust.13 ustawy Prawo oświatowe).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2107r. poz.59 z późn.zm.).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT