Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Są 3 możliwości wyboru programu przez nauczyciela wychowania przedszkolnego: 1.opracowanie samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami,...

PORADA PRAWNA

06 stycznia 2011 Prawo oświatowe

Czy programy realizowane w oddziale przedszkolnym z grupami dzieci np. program usprawniania motoryki rąk, muszą mieć taką samą procedurę dopuszczenia do realizacji, zgodną z rozporządzeniem MEN z 8.06.2009 ?

Są 3 możliwości wyboru programu przez nauczyciela wychowania przedszkolnego:
1.opracowanie samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami,
2.zaproponowanie i wdrożenie opracowanego przez innego autora (autorów) spośród programów dostępnych na rynku, dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN,
3.zaproponowanie opracowanego przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami, wskazując zakres zmian z uzasadnieniem.

Program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli (§ 3 w/w rozporządzenia):
1.stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu MEN z 23 grudnia 2008 r., lub zadań, które mogą być realizowane w ramach zajęć dodatkowych, określonych w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół;
2.zawiera:
a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci,
d) metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
3. jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
 

 Zatem wdrażanie programów wg wspomnanej procedury obowiązuje programy, które spełniają warunki ustalone w podstawie programowej.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT