Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 168 ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm. dopuszczalna jest kontynuacja...

PORADA PRAWNA

05 lutego 2020 Prawo oświatowe

Czy przy zmianie organu prowadzącego przedszkole niepubliczne konieczny jest nowy wpis do ewidencji placówek niepublicznych?

Na podstawie art. 168 ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm. dopuszczalna jest kontynuacja działalności niepublicznego przedszkola w związku z dokonaniem zmiany organu prowadzącego. W takim przypadku wniosek o zmianę danych dotyczących organu prowadzącego, wpisanych do ewidencji niepublicznych przedszkoli, składa, nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany organu prowadzącego, osoba dotychczas prowadząca przedszkole, co wymaga podania danych nowego organu prowadzącego oraz przedłożenia statutu przedszkola uwzględniającego tę zmianę. Zmiana organu prowadzącego następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT