Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Punkt przedszkolny nie zgłasza do GIODO zbioru danych do rejestracji, ponieważ ustawa zwalnia administratorów danych takich zbiorów z obowiązku rejestracji. Ilekroć w...

PORADA PRAWNA

08 stycznia 2016 Inne Prawo oświatowe

Czy Punkt Przedszkolny powinien zgłosić do GIODO placówkę?

Punkt przedszkolny nie zgłasza do GIODO zbioru danych do rejestracji, ponieważ ustawa zwalnia administratorów danych takich zbiorów z obowiązku rejestracji. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) zbiorze danych – rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów; 2) przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie. Administrator danych jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, chyba że zachodzi jedna z przesłanek z art. 43 ustawy. Z obowiązku rejestracji zwolnieni są m. in. administratorzy danych prowadzący zbiory danych osób u nich uczących się. Oznacza to, że, jeśli w zbiorze przetwarzane są dane osób uczących się (czyli m. in. przedszkola), ich rodziców lub opiekunów prawnych, to zbiór ten nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji.

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (ze zm.), w szczególności art. 7, art. 40, art. 43.; 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT