Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W przypadku uczniów całkowicie zdrowych w przedstawionej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 44q ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z...

PORADA PRAWNA

Czy rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o ukończeniu szkoły uczniów klasy 8, przed ich przystąpieniem do egzaminu ósmoklasisty? (Egzamin od 16-18 czerwca 2020, a uchwała 15 czerwca 2020)

W przypadku uczniów całkowicie zdrowych w przedstawionej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 44q ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019r. poz. 1481 z późn. zm.), który stanowi, że warunkiem ukończenia przez ucznia szkoły podstawowej jest:
• uzyskanie pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych oraz
• przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty.
Rada Pedagogiczna zgodnie z zapisem w art. 70 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) musi podjąć stosowne uchwały: dotyczące klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich szkoły.
Z kolei zapis § 17 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700 z późn. zm.) stanowi, że datą wydania świadectwa szkolnego promocyjnego i świadectwa ukończenia szkoły przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym roku szkolnym jest to dzień 26 czerwca.
Egzamin ósmoklasisty odbywał się w dniach od 16 do 18 czerwca. Skoro warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest przystąpienie do niego, nie można było przed dniem 18 czerwca podjąć takiej uchwały zakładając, że wszyscy uczniowie w egzaminie wezmą udział.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT