Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Możliwość organizacji zajęć rewalidacyjnych zespołowych powinna wynikać z ewentualnych zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej, zawartych w orzeczeniu o potrzebie...

PORADA PRAWNA

06 lutego 2020 Prawo oświatowe

Czy rewalidacja może być prowadzona dla 2 uczniów jednocześnie (podobne schorzenie)?

Możliwość organizacji zajęć rewalidacyjnych zespołowych powinna wynikać z ewentualnych zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej, zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształceni specjalnego, a w ich braku – z oceny potrzeb konkretnych uczniów i zaleceń zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (§ 5 pkt 1, § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz.U. z 2017 r., poz. 1578 ze zm.). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT