Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W tym zakresie nie zostały wprowadzone żadne zmiany stanu prawnego. Zgodnie z art. 44e ust. 5 pkt2 ustawy z 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r., poz. 1915...

PORADA PRAWNA

27 września 2022 Prawo oświatowe

Czy rodzic może zażądać kserokopii protokołu egzaminu poprawkowego. Do tej pory miał jedynie możliwość wglądu i to na wniosek rodzica lub ucznia. Czy coś zmieniło się w tym temacie?

W tym zakresie nie zostały wprowadzone żadne zmiany stanu prawnego. Zgodnie z art. 44e ust. 5 pkt2 ustawy z 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r., poz. 1915 ze zm.), na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Sposób udostępnienia dokumentacji do wglądu określa statut konkretnej szkoły (art. 44e ust. 6 UoSO). Rodzic nie może domagać się wydania kserokopii protokołu egzaminu poprawkowego, jeśli takiej formy udostępnienia dokumentacji egzaminu nie przewiduje statut szkoły; raczej statut powinien przewidywać możliwość zapoznania się z protokołem w siedzibie szkoły. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT