Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Żaden przepis nie zobowiązuje rodziców do korzystania z wszelkich form wsparcia dla niepełnosprawnego dziecka; jeśli zamierza zrezygnować z zajęć rewalidacyjnych, o...

PORADA PRAWNA

25 września 2018 Prawo oświatowe

Czy rodzice ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą zrezygnować z zajęć rewalidacyjnych?

Żaden przepis nie zobowiązuje rodziców do korzystania z wszelkich form wsparcia dla niepełnosprawnego dziecka; jeśli zamierza zrezygnować z zajęć rewalidacyjnych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz.U. z 2017 r., poz. 1578, w celach dowodowych szkoła lub przedszkole powinny pobrać w tym zakresie pisemne oświadczenie rodzica na potwierdzenie, że placówka nie zaniedbuje swoich zadań związanych z realizacją zaleceń orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT