Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ustawa nie przewiduje takich rozwiązań. Natomiast w razie przejścia zakładu pracy na pracodawcę zobowiązanego do tworzenia Funduszu, Fundusz tegoż pracodawcy przejmuje...

PORADA PRAWNA

04 grudnia 2014 Prawo oświatowe

Czy szkoła ma obowiązek przyjęcia w poczet beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczyciela, który w maju 2014r. otrzymał wypowiedzenie z pracy i otrzymał z tego tytułu stosowną odprawę. Z dniem 31.08.2014r przestał być pracownikiem szkoły. Nauczyciel pracował 5 lat na ułamek etatu, głównym miejscem pracy nauczyciela była inna szkoła, z której przeszedł na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W dniu 24.10.2014r. nauczyciel zwrócił się z pismem o przyjęcie go w poczet beneficjentów ZFŚS jako emeryta, przedstawiając legitymację emeryta. Wcześniej nie informował o zamiarze przejścia na świadczenie kompensacyjne.

Ustawa nie przewiduje takich rozwiązań. Natomiast w razie przejścia zakładu pracy na pracodawcę zobowiązanego do tworzenia Funduszu, Fundusz tegoż pracodawcy przejmuje środki pieniężne, należności i zobowiązania Funduszu pracodawcy przekazującego.
W uzasadnieniu do uchwały z dnia 15 listopada 1991 r., sygn. akt I PZP 56/91 (OSNC 1992/4/63), Sąd Najwyższy podkreślił, iż osoby uprawnione do korzystania z funduszu to m. in. emeryci jako byli pracownicy zakładu. Oznacza to, że emeryt to były pracownik zakładu, z którym stosunek pracy ustał bezpośrednio przed powstaniem statusu emeryta. Zdaniem Sądu Najwyższego, zakładem pracy sprawującym opiekę socjalną nad emerytem, jest zawsze ten zakład, w którym emeryt był ostatni raz zatrudniony.

Jednak np. w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, utrudniającej korzystanie ze świadczeń socjalnych, emeryt/rencista mógłby ubiegać się o objęcie go opieką socjalną w innej szkole, jeśli dyrektor szkoły oraz organ prowadzący tę szkołę wyrażą zgodę. Wówczas przekazanie odpisu na nauczyciela odbywa się na mocy porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, w oparciu o art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Możliwość taka powinna być uwzględniona w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych szkoły.
Oznacza to, że ostateczne decyzję podejmuje dyrektor szkoły oraz organ prowadzący.

Podstawa prawna:
1) USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności art. 7.
2) Karta Nauczyciela - USTAWA z dnia 26.01.1982 r. (ze zm.).
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT