Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W pierwszej kolejności należy ustalić czy POW ma interes prawny i podstawę prawną do żądania danych (w tym przypadku informacji o ocenach) ucznia. Co do zasady, mając na...

PORADA PRAWNA

25 maja 2020 Prawo oświatowe

Czy szkoła może udzielić informacji o ocenach uczniów dyrekcji POW, jeśli rodzice uczniów mają tylko ograniczoną władzę rodzicielską i mogą decydować np. w kwestii wyboru szkoły?

W pierwszej kolejności należy ustalić czy POW ma interes prawny i podstawę prawną do żądania danych (w tym przypadku informacji o ocenach) ucznia.
Co do zasady, mając na uwadze ogólne rozporządzenie dotyczące RODO trzeba być bardzo ostrożnym w kwestii udostępniania jakichkolwiek danych podmiotom nie będącym rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. Przede wszystkim nie można tego robić np. droga telefoniczną, gdyż nigdy nie mamy stuprocentowej pewności z kim rozmawiamy. W takiej sytuacji istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo udostępnienia danych osobie nieuprawnionej lub szerszego zakresu informacji niż takie jednostki mogą żądać.
Trzeba pamiętać o tym , że z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) wynika wprost, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, m.in. gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Podobne uregulowanie znalazło się w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).
W przedstawionej sytuacji nie ma znaczenia to, że rodzice są pozbawieni praw rodzicielskich albo, że ich prawa są ograniczone na podstawie orzeczenia sądowego.
Jeżeli POW wskaże podstawę prawną do żądania udostępnienia danych osobowych ucznia, to należy te dane udostępnić. Taka podstawa prawną może być, np.: konkretny przepis prawa, decyzja właściwego organu, postanowienie lub wyrok sądu itp.
Zawsze, i dotyczy to każdej kategorii danych, udostępnia się je tylko w zakresie wynikającym z podstawy do żądania udostępnienia. Zakresu tego nie można „dointerpretować”. Musi on wynikać wprost z dokumentu będącego podstawą do udostępnienia.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT