Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Podstawą prawną jest rozporzadzenie MEN z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017r. poz. 703). Wspomnianej uczennicy nie...

PORADA PRAWNA

08 stycznia 2018 Inne

Czy uczennica klasy III gimnazjum, która w tym roku szkolnym uzyskała orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim -wcześniej w I i II klasie była to opinia o dostosowaniu wymagań może być zwolniona z nauki drugiego obowiązkowego języka obcego? Do tej pory uczyła się dwóch języków obcych. Proszę o wykładnię prawną.

Podstawą prawną jest rozporzadzenie MEN z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017r. poz. 703). Wspomnianej uczennicy nie trzeba zwalniać z nauki drugiego języka obcego nowożytnego – to następuje automatycznie z chwilą dostarczenia do szkoły wspomnianego orzeczenia. Albowiem uczniowie z niepełnosprawnoscia intelektualną w stopniu lekkim uczą się tylko jednego języka obcego nowożytnego. Jeśli taki uczeń uczęszcza do oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego, obowiązuje go ta sama zasada, jak w przypadku ucznia z tym rodzajem niepełnosprawności w oddziale specjalnym. Obowiązany jest więc uczyć się jednego języka obcego nowożytnego w wymiarze określonym dla danego etapu edukacyjnego. Jednak istnieje możliwość, by na wniosek rodziców uczennica kontynuowała lekcje z drugiego języka obcego, ale bez oceniania i klasyfikowania. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT