Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem nie jest weryfikowana przed jej zawarciem przez OHP, ani izbę rzemieślniczą – jest podpisywana bezpośrednio z młodocianym...

PORADA PRAWNA

07 czerwca 2021 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Czy umowy o pracę ucznia pracownika młodocianego muszą być weryfikowane przez OHP, izbę rzemieślniczą? Czy pracodawca może z pominięciem tych podmiotów podpisać taką umowę? Czy szkoła branżowa ma obowiązek sprawdzania, czy dany pracodawca posiada uprawnienia do przyjęcia ucznia na praktykę?

Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem nie jest weryfikowana przed jej zawarciem przez OHP, ani izbę rzemieślniczą – jest podpisywana bezpośrednio z młodocianym pracownikiem na zasadach określonych w dziale IX ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz. U. z 2020 r., poz. 1320. Młodociani pracownicy nie są kierowani przez szkołę branżową do pracodawcy na praktyczną naukę zawodu i w związku z tym szkoła nie ma uprawnienia do kontrolowania spełniania warunków do przyjęcia uczniów na praktyki, natomiast w ramach obowiązku współpracy szkoły i pracodawcy szkoła może zwrócić się np. o podanie informacji w tym zakresie – § 3 ust. 2 w zw. z § 8 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r., poz. 391). Zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia, pracodawca ma obowiązek dochowania wymogów dotyczących organizacji praktycznej nauki zawodu. Pracodawca nie uzyska dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, jeżeli pracownik nie zda wymaganego egzaminu oraz pracodawca nie ma odpowiedniego wykształcenia lub nie zatrudnia kadry wykwalifikowanej do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.). Treść umowy z młodocianym pracownikiem przeanalizuje wójt, jeśli pracodawca będzie ubiegał się o ww. dofinansowanie (art. 122 ust. 7 pkt 2 PO).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT