Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 252 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu...

PORADA PRAWNA

26 listopada 2019 Prawo oświatowe

Czy Urząd Miasta może żądać od Przedszkola Niepublicznego zwrotu błędnie naliczonej dotacji za lata 2016, 2017, 2018, 2019? Łączna kwota jest dość znaczna- do kogo możemy się odwoływać? Zaznaczam, że wyznaczony termin zwrotu błędnie naliczonej dotacji wynosi jedynie 14 dni!

Na podstawie art. 252 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu j.s.t. wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia ww. okoliczności. Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm., a dotacjami nienależnymi są dotacje udzielone bez podstawy prawnej. Zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlega ta część dotacji, która została nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości (art. 252 ust. 3 – 5 ww. ustawy). W związku z tym w sytuacji wypłaty zbyt wysokiej dotacji organ dotujący może się domagać zwrotu dotacji ale nie w terminie 14 tylko 15 dni. Ponadto żądaniem zwrotu może być objęta nadpłata za okres 5 lat wstecz – art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900), czyli jeśli przedszkole otrzymało zawyżoną dotację, należności od 2016 r. nie są jeszcze przedawnione i organ dotujący może dochodzić zwrotu. Jeśli przedszkole nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty, może udzielić na nie odpowiedzi do urzędu miasta w toku postępowania kontrolnego. Gdyby z kolei organ dotujący zdecydował się na dochodzenie zapłaty i wydał decyzję administracyjną zobowiązującą do zwrotu, przedszkole będzie mogło wnieść odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego zgodnie z pouczeniem w decyzji lub także dalej przed sądem administracyjnym. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT