Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Rozporządzenie mówi o maksymalnej ilości dni wolnych, co oznacza, że szkoła może lub – w mojej opinii - nawet powinna wykorzystać ich mniej, jeśli nie są organizowane...

PORADA PRAWNA

22 września 2017 Prawo oświatowe

Czy w bieżącym roku szkolnym w szkole podstawowej można ustalić 6 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych?

Rozporządzenie mówi o maksymalnej ilości dni wolnych, co oznacza, że szkoła może lub – w mojej opinii - nawet powinna wykorzystać ich mniej, jeśli nie są organizowane egzaminy zewnętrzne. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, mogą być ustalone:

1) w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:

a) egzamin ósmoklasisty,

b) egzamin maturalny,

c) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie;

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.Ponadto:wg mojej opinii organizacja rekolekcji nie mieści się w przypadkach określonych w pkt 1 i 2 przepisu rozporządzenia, dni rekolekcji nie są dniami świąt religijnych. Dyrektor szkoły o terminie rekolekcji powiadamiany jest co najmniej na miesiąc przed terminem ich rozpoczęcia, więc nie jest możliwe ustalenie ich do dnia 30.09.

Podstawa prawna: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, w szczególności § 5. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (ze zm.), w szczególności § 10.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT