Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepis § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży...

PORADA PRAWNA

19 kwietnia 2017 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Czy w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz ze sprzężeniami na stanowisku nauczyciela wspomagającego może zostać zatrudniona osoba, która ukończyła studia na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością resocjalizacja? A jeśli tak to, czy może być zatrudniona na umowę zlecenie?

Przepis § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz. U. z 2015 r., poz. 1113 oraz § 7 projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297451) jedynie ogólnikowo wymagają od nauczyciela wspomagającego posiadania kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej, bez wymogu ukończenia określonej specjalności. Co do zasady ukończenie studiów wyższych na kierunku pedagogika specjalna w specjalności resocjalizacja powinno dawać nauczycielowi wystarczające kwalifikacje. Ostatecznie weryfikuje je dyrektor z uwzględnieniem potrzeb uczniów uczęszczających do danego punktu przedszkolnego, pod kątem realizacji na studiach zajęć przydatnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (np. w zakresie oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii). W placówkach niepublicznych nauczyciele mogą być zatrudniani na umowy cywilnoprawne, np. zlecenie, ponieważ nie dotyczy ich art. 10 KN zobowiązujący do zatrudniania nauczycieli w ramach stosunku pracy w samorządowych jednostkach oświatowych.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT