Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 710 z późn.zm.) muszą odbyć się w związku z klasyfikowaniem i...

PORADA PRAWNA

Czy w obecnym stanie rzeczy (poluzowanie obostrzeń związanych z reżimem sanitarnym) jest możliwe zorganizowanie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej stacjonarnie, z zachowaniem wytycznych GIS?

Zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 710 z późn.zm.) muszą odbyć się w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Wynika z tego, że obowiązkowe jest odbycie tzw. narady klasyfikacyjnej.
W chwili obecnej w związku z ogłoszeniem stanu epidemii standardem stały się spotkania rad pedagogicznych z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość. Nadmienić należy, że ani rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 411 z późn. zm.), ani rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.), nie wskazują w jakiej formie muszą odbyć się zebrania organów kolegialnych funkcjonujących w jednostkach systemu oświaty. Jako wskazówkę można potraktować przepis art. 15 z ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.), który stanowi, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach kolegialne organy administracji publicznej mogą zdecydować o odbyciu swoich posiedzeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Co do zasady należy unikać zgromadzeń, które mogą narazić uczestników na zarażenie się chorobą. Dyrektor szkoły ma tu pełną swobodę decyzyjną.
Ustawodawca w żadnym z aktów prawnych nie zakazuje odbywania zebrań kolegialnych organów się z zachowaniem dystansu społecznego i w pełnym reżimie sanitarnym. W obecnej sytuacji należy rozważyć czy spotkanie w normalnym trybie i składzie jest konieczne.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT