Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie § 31 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 652) –...

PORADA PRAWNA

23 sierpnia 2019 Komunikaty MEN, CKE

Czy w roku szkolnym 2019/2020 będzie można uruchomić kursy KKZ na podstawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z 2017 r. („dwuliterowy”) i do kiedy kurs powinien się zakończyć? Czy należy uruchomić kursy na podstawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z 2019 r.(“trzyliterkowy”)?

Na podstawie § 31 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 652) – dalej RKUFP, który wejdzie w życie 1.09.2019 r., kształcenie ustawiczne na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywające się według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego (czyli według nowej podstawy programowej – rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, Dz.U. z 2019 r., poz. 991) prowadzi się dopiero od dnia 1.09.2020 r. na podstawie przepisów RKUFP. Z kolei kształcenie ustawiczne na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywające się według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1.09.2019 r. (czyli według dotychczasowej podstawy programowej – rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, Dz.U. z 2017 r., poz. 860 ze zm.), prowadzi się do dnia 31.12.2020 r. na podstawie przepisów RKUFP, z tym że: 1) kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji; 2) minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji, zgodnie z § 31 ust. 2 pkt 1 i 2 RKUFP. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT