Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, ...

PORADA PRAWNA

23 sierpnia 2013 Prawo oświatowe

Czy w szkole ponadgimnazjalnej przedmiot uzupełniający przyroda oraz historia i społeczeństwo mogą być zrealizowane w ciągu jednego roku szkolnego (czyli 120 godzin po 4 godziny tygodniowo), czy jest obowiązek realizacji w klasie drugiej i trzeciej?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, Załącznik nr 7 Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego, w tym liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym i liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi, w którym jest prowadzone kształcenie w klasie wstępnej

10. Tygodniowy wymiar godzin: 1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

a) klasa I – 30 godzin,

b) klasa II – 32 godziny,

c) klasa III – 29 godzin.

 

Prawo nie mówi o tym wprost, ale nakłada pewne ograniczenia: uczeń w klasie 2 nie może mieć więcej niż 32 godziny zajęć tygodniowo, natomiast w kl. 3 - 29 (ilość tygodni nauki „skrócone” maturą). Biorąc pod uwagę fakt, że na przedmioty obowiązkowe należy przeznaczyć 16 godzin (matematyka - 3, j. polski - 4 , g. z wych. - 1, j. obce – 5, wf – 3), pozostałe, tj. 16 – należy podzielić pomiędzy obowiązkowe rozszerzenia i uzupełnienia.

 

Zgodnie z zasadami pedagogiki oraz założeniami reformy – zajęcia, o których mowa w pytaniu, należałoby rozłożyć na 2 lata szkolne. Racjonalne ich rozłożenie to zadanie dyrektora, który odpowiada za realizację minimalnej ilości godzin z poszczególnych przedmiotów ustalonej rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych dla każdej klasy.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna
Dokumentacja

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT