Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W mojej opinii nie jest możliwe wprowadzenie wewnętrznej regulacji uzależniającej otrzymanie deklaracji kontynuacji pobytu w bursie od stopnia wypełniania obowiązków przez...

PORADA PRAWNA

Do tej pory deklaracje kontynuacji pobytu w bursie otrzymywali obligatoryjnie wszyscy uczniowie. Mam pytanie - czy możemy wprowadzić np. regulamin lub inne zasady co do warunków otrzymania deklaracji. Nie wszyscy uczniowie przestrzegają zasad jakie obowiązują w placówce np. porządki w pokojach, brak wypisów w zeszycie wyjść itd. Jeśli można coś zrobić z tym problemem to czy jest jakiś przepis prawny bo w momencie nie otrzymania kontynuacji zaczną się wycieczki rodziców, którzy uważają że problem nie dotyczy ich dzieci.

W mojej opinii nie jest możliwe wprowadzenie wewnętrznej regulacji uzależniającej otrzymanie deklaracji kontynuacji pobytu w bursie od stopnia wypełniania obowiązków przez wychowanka bursy. Zasadą jest bowiem, że do kontynuacji zamieszkania uprawniona jest osoba, która w chwili składania deklaracji jest wychowankiem bursy i mieszka w niej do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym. Uprawnienie do kontynuacji zamieszkania w bursie przysługuje każdemu wychowankowi bursy, natomiast to wychowanek (jego rodzice w przypadku niepełnoletności wychowanka), decyduje czy będzie korzystał z tego uprawnienia, czy też nie. Kontynuowanie lub nie zamieszkania w bursie przez wychowanka nie można postrzegać w kategorii nagrody lub kary za czas jego dotychczasowego pobytu w bursie. W przypadku, gdy wychowanek nie przestrzega zasad obowiązujących w bursie, w tym nie wypełnia należycie swoich obowiązków, grożą mu przewidziane w statucie bursy sankcje, łącznie z karą skreślenia z listy wychowanków.

Zasady rekrutacji do placówki powinny być jasne, przejrzyste i niedyskryminujące uczestników procesu rekrutacyjnego.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT