Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 6 i art. 34a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1...

PORADA PRAWNA

17 lipca 2019 Kadry

Dodatek funkcyjny za wychowawstwo. Proszę o informację dotyczącą przyznania dodatku funkcyjnego za wychowawstwo nauczycielom zatrudnionym w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej (tzw. "zerówki"). Do każdego oddziału przedszkolnego będą w nowym roku szkolnym 2019/2020 zatrudnione 2 nauczycielki posiadające te same obowiązki w zakresie wychowania przedszkolnego (czas pracy oddziału: 7:30 - 17:30, tj. 10 godz.), w związku z czym proszę o informację czy dodatek funkcyjny za wychowawstwo należy wypłacać w kwocie 100% obu nauczycielkom czy jedynie w wysokości 50% kwoty dla każdej z nich?

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 6 i art. 34a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2019 r., organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu m.in. wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, którego minimalna wysokość wynosi 300 zł. Dodatek za wychowawstwo przysługuje również wychowawczy oddziału przedszkolnego (uchwała SN z dnia 8 lipca 2008 r., I PZP 3/08, OSNP 2009/1-2/1). Zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502) dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału. W razie wyznaczenia dwóch wychowawców, każdemu z nich przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 100%, czyli co najmniej po 300 zł. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT