Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Wg obowiązującego rozporządzenia szkoła ma obowiązek zapewnić opiekę uczniom w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Może się zdarzyć, że mimo pisemnej...

PORADA PRAWNA

25 października 2010 Prawo oświatowe

Dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. W ramach 8 dni wolnych w gimnazjum dyrektor ustala oprócz 3 dni egzaminacyjnych 12 listopada i 2 maja 2011 wolnymi od zajęć. Czy w takim razie nauczyciele będą musieli przyjść do szkoły nawet wówczas jeśli uczniowie przyniosą pisemną informację od rodziców, że nie wymagają opieki w szkole.

Wg obowiązującego rozporządzenia szkoła ma obowiązek zapewnić opiekę uczniom w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Może się zdarzyć, że mimo pisemnej informacji przekazanej przez rodzica, dziecko jednak przyjdzie do szkoły (np. nagła nieprzewidziana wcześniej przez rodzica przyczyna). Rozporządzenie zobowiązuje szkołę do organizowania zajęć opiekuńczych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (ze zm.):

§ 6a.
1. W dniach, o których mowa w § 5 ust. 1, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

2. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w § 5 ust. 1.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT