Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne „Duplikat” jest odpisem dokumentu. Odpis świadectwa pracy mogłaby zostać wydany (na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej) tylko na podstawie kopii takiego...

PORADA PRAWNA

23 lipca 2019 Kadry

Dyrektor Szkoły Podstawowej zawarł z pracownikiem umowę o pracę w okresach: 01.03.1994-31.07.1994 r.oraz 17.11.1994 r.-30.06.1995 r.Umowy te zostały zawarte na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy. W teczce akt osobowych znajdują się angaże, brakuje jednak świadectw pracy. Pracownik ten zgłosił się po te świadectwa, czy Dyrektor na podstawie danych zawartych w teczce może wystawić świadectwo pracy? Czy wtedy to powinien być duplikat? Jaka informacja powinna zostać zawarta w świadectwie, że zostało ono wystawione na podstawie teczki akt osobowych? Brak danych na temat ewentualnych zwolnień lekarskich.

„Duplikat” jest odpisem dokumentu. Odpis świadectwa pracy mogłaby zostać wydany (na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej) tylko na podstawie kopii takiego dokumentu znajdującej się w aktach osobowych pracownika - § 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1289 ze zm.). Z kolei brak tej kopii wskazuje, że pracownikowi w ogóle nie wydano świadectw pracy. W tej sytuacji należy je wystawić w oryginałach, zgodnie z art. 97 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm., na podstawie analizy dokumentacji zgromadzonej w aktach osobowych oraz ewentualnie przechowywanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W braku tej ostatniej dokumentacji szkoła jako płatnik składek ZUS byłego pracownika powinna najpierw zwrócić się do ZUS o informacje o okresach ewentualnych zwolnień lekarskich i innych okresach wpisywanych w świadectwie pracy zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia (należy ustalić np. czy pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego, wychowawczego). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT