Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Nauczyciel ze specjalnością z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka nie ukończył pedagogiki specjalnej, a w związku z tym nie ma kwalifikacji do zajmowania stanowiska...

PORADA PRAWNA

04 marca 2019 Nadzór pedagogiczny

Dziecko otrzymało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm.W dokumencie wskazana jest pomoc nauczyciela wspierającego. Czy osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika i specjalności - wczesne wspomaganie rozwoju może być zatrudniona w przedszkolu jako ten nauczyciel wspomagający?

 Nauczyciel ze specjalnością z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka nie ukończył pedagogiki specjalnej, a w związku z tym nie ma kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela wspomagającego, o których mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz.U. z 2017 r., poz. 1578 w zw. z § 3 ust. 1 pkt 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz.U. z 2017 r., poz. 1575).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT