Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 236 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 60 nauczyciele dotychczasowego...

PORADA PRAWNA

Gimnazjum, którym kieruję z dniem 1 września 2017 zostanie włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej. Z dniem 31.08.2017 upływa okres na jaki powierzono mi stanowisko dyrektora gimnazjum. Dyrektor szkoły podstawowej do której zostanie włączone gimnazjum zaproponował mi stanowisko nauczyciela w tej szkole. W związku z tym, kto przekazuje mi pisemną informację o której mowa w art. 236 ustawy z 14 grudnia 2016 Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe?

Na podstawie art. 236 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 60 nauczyciele dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia albo włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, stają się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej, a dyrektor dotychczasowego gimnazjum, w terminie do dnia 15 maja roku, w którym nastąpi włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, informuje pracowników o powyższym fakcie na piśmie. Ponieważ czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora wykonuje organ prowadzący, w którego imieniu działa wójt (burmistrz, prezydent miasta), ten organ informuje dyrektora o zmianie pracodawcy do dnia 15 maja 2017 r. (art. 5 ust. 7 pkt 7 w zw. z art. 5c pkt 2 UoSO).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT