Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na ten temat pisaliśmy wielokrotnie, polecamy analizę tych treści. Oczywiście godziny przeznaczone na każde zajęcia pozalekcyjne, dokumentuje się w dziennikach zajęć...

PORADA PRAWNA

12 września 2017 Prawo oświatowe

Godziny do dyspozycji dyrektora przeznaczone są m.in. na rozwijanie zainteresowań uczniów. Gdzie należy odnotowywać tematy tych zajęć: w dzienniku lekcyjnym czy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych?

Na ten temat pisaliśmy wielokrotnie, polecamy analizę tych treści. Oczywiście godziny przeznaczone na każde zajęcia pozalekcyjne, dokumentuje się w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT