Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Godziny tzw. "do dyzspozycji dyrektora" w wymiarze tygodniowym dla ucznia np. gimnzajum mnożymy średnio przez 32 tygodnie nauki, nie 35, stąd wynika różnica między...

PORADA PRAWNA

12 kwietnia 2012 Nadzór pedagogiczny

Godziny do dyspozycji dyrektora w gimnazjum wg nowej „ramówki” Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych w załączniku nr 3 ust 3. podaje sposób wyliczania godzin do dyspozycji dyrektora szkoły jako różnicę pomiędzy sumą godzin wynikającą z pomnożenia tygodniowych wymiarów godzin określonych ust.2 pkt.1 przez FAKTYCZNĄ liczbę tygodni, w których odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne w kolejnych latach szkolnych a sumą godzin określonych w ust.1 pkt 1. Stosując ten algorytm do gimnazjum publicznego przy założeniu wynikającym z uzasadnienia do cytowanego wyżej rozporządzenia, iż rok szkolny ma przeciętnie 35 tygodni otrzymujemy następujące wartości: (29+30+31)x35 – (450+450+30+30+190+65+130+130+130+130+385+65+385+30+65+65+95)=3150-2825 = 325 Wynika z tego, że w cyklu kształcenia dyrektor ma do dyspozycji 325 godzin dyrektorskich na oddział na 3 lata co daję 3,09 godziny tygodniowo 325/(3 x 35 tygodni) = 3,09). Na różnych szkoleniach i w przykładowych szkolnych planach nauczania podaje się, że w cyklu kształcenia liczba godzin dyrektorskich wynosi 2 na oddział . Ile więc faktycznie dyrektor powinien zaplanować tych godzin w arkuszu organizacyjnym??

Godziny tzw. "do dyzspozycji dyrektora" w wymiarze tygodniowym dla ucznia np. gimnzajum mnożymy średnio przez 32 tygodnie nauki, nie 35, stąd wynika różnica między obliczeniami dokonanymi w pytaniu a materiałami ze szkoleń.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT