Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W przypadku przejścia w roku szkolnym 2017/2018 ucznia szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży do innej szkoły arkusz ocen zakłada się na druku według wzoru...

PORADA PRAWNA

19 grudnia 2018 Prawo oświatowe

Interesuje mnie kwestia arkusza ocen. Sytuacja wygląda tak, że w związku z reformą uczniowie klas 6 zostali przeniesieni ze swojej szkoły do klasy 7 do mojej szkoły. Wraz z uczniami otrzymałem odpisy arkuszy ocen tych uczniów. Wobec tego powinienem z przepisami założyć arkusze ocen w mojej szkole i prowadzić je od klasy 7 począwszy, a następnie dołączyć je do posiadanych odpisów. Zgadza się? Proszę powiedzieć, według jakiego wzoru powinienem założyć arkusze, gdy prowadzę je w wersji elektronicznej, a potem tylko drukuję.

W przypadku przejścia w roku szkolnym 2017/2018 ucznia szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży do innej szkoły arkusz ocen zakłada się na druku według wzoru odpowiednio:1) nr 53a lub 63b określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia – w przypadku ucznia klasy II, III, V i VI szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży;2) nr 36 lub 45 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia – w przypadku ucznia klasy I i IV szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży;3) nr 53b lub 63m określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia – w przypadku ucznia klasy VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży.Z zapisów wyżej cytowanych wynika, że uczniowi, który w ub. roku szkolnym przeszedł do innej szkoły należy założyć arkusz wg wzoru 53a lub 63b.Natomiast w latach szkolnych 2017/2018–2019/2020 arkusze ocen na druku według wzoru odpowiednio nr 53b lub 63m określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży i prowadzi w następnym roku szkolnym również w klasie VIII szkoły podstawowej.W latach szkolnych 2017/2018–2019/2020 arkusze ocen na druku według wzoru odpowiednio nr 53b (wypełniane pismem ręcznym, symbol: MEN-I/53/2) lub 63m (wypełniane elektronicznie, symbol: MEN-I/63m/2)określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia, dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży i prowadzi w następnym roku szkolnym również w klasie VIII szkoły podstawowej. Podstawa prawna:ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, w szczególności § 53.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT