Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ze zm. (Dz. U. Nr 171 z 2002 r., poz. 1396). kat. B5 dokumentacja dotycząca organizacji...

PORADA PRAWNA

14 listopada 2009 Awans zawodowy Inne

Jak długo i jakie dokumenty przechowuje dyrektor, po zakończonym awansie nauczyciela?

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ze zm. (Dz. U. Nr 171 z 2002 r., poz. 1396).
 

kat. B5

 • dokumentacja dotycząca organizacji władz i organów nadrzędnych (statuty, regulaminy i schematy organizacyjne, itp.),
 • opracowanie wzorów formularzy,
 • korespondencja w sprawie gromadzenia zbioru bibliotecznego,
 • opinie na temat zewnętrznych aktów normatywnych oraz opinie prawne,
 • dokumentacja spraw sądowych karnych,
 • dokumentacja dotycząca planowania i sprawozdawczości (tj. założenia, wskaźniki, instrukcje jednostek nadrzędnych, projekty wstępne, opracowania robocze, plany pracy, meldunki i raporty sytuacyjne),
 • dokumentacja dotycząca spraw paszportowo-dewizowych związanych z wyjazdami zagranicznymi,
 • dokumentacja z kontroli wycinkowych i doraźnych oraz wewnętrznych (protokoły kontroli, sprawozdania z kontroli, wnioski, zarządzenia i wystąpienia pokontrolne, sprawozdania z ich realizacji),
 • książki kontroli (…).

 

Symbolem B z dodaniem cyfr arabskich (np. B2, B3, B5, B10, B20, B25, B50) oznacza się kategorię archiwalną dokumentacji o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu. Okres przechowywania oznaczony cyframi arabskimi liczy się w pełnych latach kalendarzowych od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym załatwieniu sprawy (np. akta oznaczone symbolem B5 i dotyczące spraw załatwionych w 1999 r. należy przechowywać do 1 stycznia 2005 r.). Po ustalonym okresie przechowywania akt i po uznaniu ich za nieprzydatne przez daną jednostkę organizacyjną akta te mogą być przekazane na makulaturę po uprzednim uzyskaniu zgody miejscowo właściwego archiwum państwowego.
 

Natomiast wszystkie decyzje administracyjne wydawane przez dyrektora mają archiwalną wartość wieczystą.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT