Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Niedopuszczalne jest kontynuowanie zatrudnienia na podstawie mianowania na wniosek nauczyciela dotyczący zmniejszenia wymiaru zatrudnienia. Nauczyciel może zaproponować...

PORADA PRAWNA

27 kwietnia 2021 Kadry

Jak można zmienić umowę przez mianowanie z nauczycielem emerytowanym na umowę o pracę. Nauczyciel nie chce mieć całego etatu i czy na wniosek nauczyciela można zmienić taką umowę? Jak napisać taki wniosek, na jaki art. się powołać? Jak powinien wyglądać taki wniosek?

Niedopuszczalne jest kontynuowanie zatrudnienia na podstawie mianowania na wniosek nauczyciela dotyczący zmniejszenia wymiaru zatrudnienia. Nauczyciel może zaproponować dyrektorowi rozwiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania za porozumieniem stron na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm. Jeśli dyrektor się zgodzi, w piśmie zatytułowanym „porozumienie stron o rozwiązaniu stosunku pracy”, dyrektor i nauczyciel powinni zgodnie oświadczyć o rozwiązaniu stosunku pracy w umówionym terminie. Podstawę zakończenia dotychczasowego zatrudnienia stanowi art. 23 ust. 4 pkt 1 KN. Następie dyrektor z nauczycielem mogą zawrzeć pisemną umowę o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć, zgodnie z art. 10 ust. 6 KN. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT