Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Należy zsumować liczbę godzin faktycznie zrealizowanych od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego przez danego nauczyciela zarówno w ramach zatrudnienia w...

PORADA PRAWNA

09 października 2019 Inne

Jak powinno wyglądać rozliczenie zaangażowania nauczycieli do realizacji zadań w projektach Unijnych? W wytycznych materiału opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej http://www.kuratorium.szczecin.pl/wp-content/uploads/2018/12/zalacznik_nr3.pdf można wyczytać, że miesięczne zaangażowanie nauczyciela nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. Nauczyciel realizujący zatrudnienie w wymiarze 18/18 wówczas jego tygodniowy czas pracy wynosi 40 godzin. Jak należy potraktować nauczyciela realizującego 27/18 godzin dydaktycznych – również jako 40 godzin tygodniowo – czy jeżeli to jest 1,5 etatu to 60 godzin tygodniowo? Czy liczba tygodni pracy dydaktycznej w danym miesiącu (grudzień trzy – wrzesień cztery) ma wpływ na przeliczenie liczby 276 godzin?

Należy zsumować liczbę godzin faktycznie zrealizowanych od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego przez danego nauczyciela zarówno w ramach zatrudnienia w szkole (po 40 godzin tygodniowo przy zatrudnieniu na pełen etat) wraz z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi zastępstwami oraz zajęcia faktycznie zrealizowane w tym czasie w ramach projektu unijnego (Pkt 8 podrozdziału 6.15 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/77628/1_wytyczne_wz_kwalifikowalnosci_wydatkow.pdf). Ilość pełnych i niepełnych tygodni pracy nauczyciela w poszczególnych miesiącach wpływa na czas, który jest przez niego rzeczywiście wypracowywany; limit godzin pracy nauczyciela pozwalający na sfinansowanie ze środków unijnych wynagrodzenia nauczyciela za prowadzenie zajęć w ramach projektu unijnego nie może przekroczyć łącznie 276 godzin miesięcznie. Nauczyciel realizujący 27 godzin w ramach pensum 18 – godzinnego pracuje tygodniowo 40 godzin (w ramach etatu 18/18) oraz 9 godzin ponadwymiarowych, czyli w tygodniu razem 49 godzin (art. 35 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.).  

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT