Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek...

PORADA PRAWNA

13 kwietnia 2020 Komunikaty MEN, CKE

Jak rozliczyć godziny pracy nauczycieli w związku ze zdalnym nauczaniem, czy nadgodziny też się należą?

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach pensum obowiązującego go przed dniem wejścia 25 marca 2020 r., a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych - w ramach godzin ponadwymiarowych; wprowadzenie nauki zdalnej nie zmieniło więc przydziału godzin dla nauczycieli. Natomiast dyrektor ma obowiązek ustalić zasady zaliczania zajęć poprowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczyciela w ramach pensum lub godzin ponadwymiarowych. Reasumując, w czasie nauki zdalnej nie zmniejszyła się ogólna liczba godzin zajęć (nadal nauczyciel realizuje dotychczasową liczbę zajęć, zgodną z wymiarem zatrudnienia lub w godzinach ponadwymiarowych), choć w praktyce są one skrócone z zajęć po 45 minut do zajęć krótszych, ustalonych przez dyrektora. Za faktycznie zrealizowane godziny ponadwymiarowe nauczyciele zachowują prawo do wynagrodzenia, zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm. i art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT