Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy obecnie planować z uwzględnieniem form, w jakich ta pomoc będzie udzielana oraz kompetencji osób...

PORADA PRAWNA

21 marca 2017 Nadzór pedagogiczny

Jak w nowym arkuszu organizacyjnym szkoły na rok 2017/2018 planować zajęcia z pomocy psychologiczno - pedagogicznej (zespoły wyrównawcze) dla uczniów posiadających opinie PPP?Jeżeli zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawa Przepisy wprowadzające prawo oświatowe z 14.12.2016 nauczyciel nie będzie mógł ich prowadzić w ramach art. 42 KN.

 Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy obecnie planować z uwzględnieniem form, w jakich ta pomoc będzie udzielana oraz kompetencji osób realizujących daną formę, i tak:

  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze realizują nauczyciele danego przedmiotu jako godziny płatne. Albo jako godziny ponadwymiarowe, jeśli nauczyciel realizuje obowiązkowe pensum w całości. Albo jako godziny uzupełniajace niepełny wymiar pensum.
  • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, logopedyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym realizują specjaliści w ramach obowiązujacego ich pensum.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT