Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W art. 164 ust. 2 PO uregulowane jest jedynie przejście ucznia do szkoły tego samego typu, po dokonaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole, do której uczeń...

PORADA PRAWNA

06 stycznia 2018 Nadzór pedagogiczny

Jaka jest podstawa prawna klasyfikowania ucznia w danej szkole, jeśli przechodzi przed samym zakończeniem I semestru ze szkoły publicznej do szkoły niepublicznej na prawach szkoły publicznej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii? Czy dopuszczalne jest klasyfikowanie w poprzedniej szkole, jeśli przyjęcie następuje na kilka dni przed Radą Pedagogiczną w nowej szkole?

W art. 164 ust. 2 PO uregulowane jest jedynie przejście ucznia do szkoły tego samego typu, po dokonaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole, do której uczeń uczęszczał, na podstawie kopii arkusza ocen ucznia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał. Natomiast brak jest ustawowej regulacji odnośnie klasyfikowania ucznia w takim przypadku. W związku z tym należy uznać, że jeśli uczeń nie jest klasyfikowany w poprzedniej szkole, ponieważ przed jej opuszczeniem nie nadszedł statutowy termin klasyfikacji, uczeń jest objęty klasyfikowaniem w nowej szkole na podstawie arkusza ocen i zasadach określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania (art. 44f ust. 2, art. 44h ust. 1 i 6-7, art. 44i ust. 3 UoSO). Ustawa UoSO nie przewiduje przypadku klasyfikowania osoby, która już nie jest uczniem danej szkoły. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT