Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Szkoła branżowa II stopnia jest odrębną jednostką oświatową od szkoły branżowej I stopnia. W tym zakresie obowiązuje procedura przy zakładaniu każdej samorządowej...

PORADA PRAWNA

30 stycznia 2020 Prawo oświatowe

Jaka jest procedura założenia/uruchomienia publicznej szkoły branżowej II stopnia? Jakie zadania i obowiązki należą do samorządu, który prowadzi publiczną szkołę branżową I stopnia i zamierza utworzyć publiczną szkołę branżową II stopnia? Jakich terminów należy przestrzegać przy zakładaniu publicznej szkoły branżowej II stopnia, dla której organem prowadzącym będzie j.s.t.? Zaznaczam, że w szkole prowadzona jest Szkoła Branżowa I stopnia.

Szkoła branżowa II stopnia jest odrębną jednostką oświatową od szkoły branżowej I stopnia. W tym zakresie obowiązuje procedura przy zakładaniu każdej samorządowej szkoły: szkołę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który określa jej typ lub rodzaj, nazwę i siedzibę, a także nadaje się pierwszy statut. Zadania te w drodze uchwały wykonuje rada powiatu. Następnie akt założycielski i statut szkoły przesyła się właściwemu kuratorowi oświaty (art. 88 ust. 1 i 7 - 8 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.). Ponadto organ prowadzący, za który działa starosta, powołuje komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia pierwszego postępowania rekrutacyjnego, w tym wyznacza osobę upoważnioną do wykonywania zadań zastrzeżonych w tym postępowaniu dla dyrektora szkoły (art. 159 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2 PO). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT