Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W świetle przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) ani przepisów ustawy z dnia 18 czerwca 2020 r. Kodeks pracy (t.j. Dz....

PORADA PRAWNA

21 kwietnia 2022 Kadry

Jaką podstawę prawną należy wpisać w świadectwie pracy nauczycielowi, który dał wypowiedzenie za porozumieniem stron w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych?

W świetle przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) ani przepisów ustawy z dnia 18 czerwca 2020 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) nie istnieje taka konstrukcja prawna jak wypowiedzenie stosunku pracy za porozumieniem stron. Oświadczenie o wypowiedzenie stosunku pracy jest czynnością jednostronną i nie ma potrzeby uzyskiwania zgody drugiej strony stosunku pracy na powstanie skutku w postaci rozwiązania stosunku pracy. Po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy, skutek w postaci rozwiązania stosunku pracy następuje po upływie okresu wypowiedzenia. Z kolei porozumienie stron o rozwiązaniu stosunku pracy jest czynnością dwustronną, która wymaga złożenia zgodnego oświadczenia stron stosunku pracy (pracodawcy i pracownika), z którego będzie wynikać wola rozwiązania stosunku pracy. W porozumieniu strony wskazują, z jaką datą następuje rozwiązanie stosunku pracy.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu na wniosek nauczyciela. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z powodu złożenia wniosku następuje odpowiednio z końcem roku szkolnego, po uprzednim złożeniu przez nauczyciela trzymiesięcznego wypowiedzenia. Rozwiązanie stosunku pracy z końcem roku szkolnego nie dotyczy nauczyciela szkoły, w której w organizacji pracy nie przewidziano ferii szkolnych (art. 23 ust. 3 Kartu Nauczyciela). Jeżeli zatem nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania złożył wniosek o rozwiązanie rozumiany jako złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy, to podstawą zakończenia stosunku pracy będzie art. 23 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela. W przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wypowiedzenie przez nauczyciela umowy o pracę spowoduje rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 27 ust. 1 Karty Nauczyciela.

Jeżeli rozwiązanie stosunku pracy następuje na podstawie zgodnego działania stron stosunku pracy, to podstawą rozwiązania stosunku pracy będzie porozumienie stron. Stosownie do art. 23 ust. 4 Karty Nauczyciela rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić również na mocy porozumienia stron. Taka też będzie podstawa rozwiązania stosunku pracy, którą należy wpisać do świadectwa pracy. Na podstawie art. 27 ust. 3 Karty Nauczyciela do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony stosuje się również przepisy art. 23 ust. 4. W przypadku rozwiązania stosunku pracy na podstawie porozumienia stron z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony podstawą zakończenia stosunku pracy będzie art. 27 ust. 3 i art. 23 ust. 4 Karty Nauczyciela.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT