Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Obsada wychowawców powinna zapewniać zatrudnienie w wymiarze, który nie przekracza 24 godzin tygodniowo w ramach pensum każdego nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze...

PORADA PRAWNA

Jaki system czasu pracy powinien być stosowany w internacie sosw jeżeli wychowawcy pracują od pon do piątku z nocami i w niedzielę od godz. 15. Przerwa na zajęcia lekcyjne 8:30-14. Pensum wynosi 24 godz.

Obsada wychowawców powinna zapewniać zatrudnienie w wymiarze, który nie przekracza 24 godzin tygodniowo w ramach pensum każdego nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, a także w liczbie etatów zgodnej z potrzebami danego SOSW, w tym specyfiki placówki, jej warunków lokalowych i liczby wychowanków. Do wychowawców zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm. nie stosuje się systemów czasu pracy uregulowanych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm. Czas pracy obejmujący wykonywanie wszystkich obowiązków nie może przekroczyć 40 godzin tygodniowo w ciągu 5 dni roboczych, ewentualnie 4 dni, jeśli tak postanowi dyrektor na podstawie art. 42c ust. 1 KN. Wychowawcy powinni być w miarę możliwości równomiernie obciążeni pracą, w tym nocną. Mogą kończyć i rozpoczynać pracę w poszczególnych dniach w rożnych godzinach oraz realizować mniejszą lub większą liczbę godzin. Harmonogram może także przewidywać rozpoczynanie pracy dwukrotnie w tej samej dobie oraz dyżury mniejszej obsady przypadające w czasie przerwy na zajęcia lekcyjne.
Za realizowanie pensum w porze nocnej należy zapewnić dzień wolny od pracy po zakończeniu pracy w porze nocnej, jeżeli wychowawca przepracował co najmniej 8 godzin oraz korzystanie co najmniej raz na dwa tygodnie z dwu kolejnych nocy wolnych od pracy, przypadających w sobotę i w niedzielę lub w niedzielę i w poniedziałek (§ 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej, Dz. U. z 2001 r. Nr 52, poz. 550), co również należy uwzględnić przy układaniu grafiku.

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT