Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 8 ust. 3 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 1–3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

PORADA PRAWNA

22 października 2021 Inne

Jakie dokumenty szkoła powinna umieszczać na BIP?

Na podstawie art. 8 ust. 3 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 1–3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej należy zamieścić informacje (np. w formie dokumentów) dotyczące m.in.: statusu prawnego szkoły (np. statut, akt założycielski, wewnętrzne regulaminy), organizacji szkoły i kompetencji organów (np. plan lekcji, rozkład innych zajęć, regulaminy dotyczące szkolnych organów), zasad funkcjonowania szkoły (np. dotyczące sposobu przyjmowania i załatwiania spraw), naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska (w szczególności na wolne stanowiska urzędnicze), zasad udostępniania danych zawartych w prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach, dokumentację przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających, treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej. Informacje (dokumenty), które nie zostaną zamieszczone w BIP), są udostępniane zainteresowanym osobom na ich wniosek (art. 10 UoDIP). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT