Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Placówki wychowania pozaszkolnego są zaliczane do placówek oświatowo – wychowawczych (§ 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w...

PORADA PRAWNA

27 sierpnia 2019 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel w-f prowadzący zajęcia pozaszkolne na basenie z grupą młodzieży niepełnosprawnej? Jesteśmy placówką wychowania pozaszkolnego.

Placówki wychowania pozaszkolnego są zaliczane do placówek oświatowo – wychowawczych (§ 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, Dz.U. z 2017 r., poz. 1606). Kwalifikacje nauczycieli wszystkich placówek oświatowo wychowawczych określa § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz. 1575 ze zm.). Nauczyciel wychowania fizycznego prowadzący zajęcia na basenie musi posiadać co najmniej tytuł magistra lub ukończone inne studia oraz dodatkowo studia podyplomowe z zakresu wychowania fizycznego oraz przygotowanie pedagogiczne. Powołany przepis nie wymaga od nauczyciela dodatkowych kwalifikacji w związku z prowadzeniem zajęć z niepełnosprawną młodzieżą, natomiast dyrektor placówki może uznać, że oprócz kwalifikacji z zakresu wychowania fizycznego na odpowiednim poziomie, z uwagi na potrzeby i bezpieczeństwo uczniów wskazane jest, by nauczyciel posiadał dodatkowe kwalifikacje również w tym zakresie. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT