Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i...

PORADA PRAWNA

02 lutego 2020 Prawo oświatowe

Jakie kwalifikacje szczegółowe musi posiadać nauczyciel wspomagający w przedszkolu? Czy w przypadku ukończenia przez niego studiów na kierunku pedagogika specjalna wystarczy licencjat czy muszą to być studia magisterskie? Ponadto czy studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki dają pełne uprawnienia do pracy z dziećmi autystycznymi?

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1578) w przedszkolach, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być zatrudniani nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Nauczyciel musi mieć ukończone z pedagogiki specjalnej co najmniej studia I stopnia lub studia I stopnia na innym kierunku oraz dodatkowo studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej. Specjalność z pedagogiki specjalnej powinna odpowiadać rodzajowi niepełnosprawności ucznia (§ 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz.U. z 2017 r., poz. 1575 ze zm.). W praktyce najczęściej do pracy z dzieckiem z autyzmem są przydzielani nauczyciele z kwalifikacjami z oligofrenopedagogiki, natomiast konieczne jest rozważenie indywidualnych potrzeb dziecka, czy są to kwalifikacje adekwatne do pracy z danym dzieckiem. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT