Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W orzecznictwie sądów administracyjnych został wypracowany pogląd, zgodnie z którym przeniesienie siedziby szkoły stanowi przekształcenie szkoły. W przypadku szkół i...

PORADA PRAWNA

29 kwietnia 2022 Prawo oświatowe

Jestem dyrektorem poradni psychologiczno-pedagogicznej. We wrześniu będziemy zmieniać siedzibę poradni (adres). Proszę o informację jakie kroki powinnam poczynić by placówka zaczęła funkcjonować pod nowym adresem. Czy należy ją uprzednio zlikwidować na mocy uchwały i utworzyć nową?

W orzecznictwie sądów administracyjnych został wypracowany pogląd, zgodnie z którym przeniesienie siedziby szkoły stanowi przekształcenie szkoły. W przypadku szkół i placówek oświatowych pod terminem siedziba należy rozumieć miejscowość, w której jest prowadzona działalność szkoły lub placówki oraz ich konkretne adresy. Adres stanowi informację niezbędną do określenia położenia szkoły lub placówki (co do ulicy, budynku) i powinien być ujawniony w akcie założycielskim.

Przekształcenie szkoły jest uregulowane w art. 89 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082). Na podstawie wskazanego przepisu do przekształcenia szkoły stosuje się odpowiednio przepisy art. 88 i 89 ust. 1-7 ww. ustawy. Jednocześnie przepis art. 89 ust. 8 Prawa oświatowego stanowi, że przepisy art. 89 ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do placówek publicznych, z wyjątkiem warunku o likwidacji z końcem roku szkolnego.

Mając na względzie powyższe regulacje należy przyjąć, że zmiana adresu placówki poradni psychologiczno-pedagogicznej będzie przebiegała dwuetapowo. W pierwszym etapie organ prowadzący powinien podjąć uchwałę intencyjną wyrażającą zamiar przekształcenia. Po podjęciu uchwały intencyjnej należy zawiadomić klientów poradni o zmianie siedziby oraz uzyskać pozytywną opinię właściwego miejscowo kuratora oświaty. Zawiadomienie klientów poradni odbywa się przez wysłanie aktualnym klientom poradni wiadomości, zaś potencjalnych klientów poradni o zmienia adresu można zawiadomić przez umieszczenie ogłoszenia w stronie internetowej BIP organu prowadzącego.

W drugim etapie organ prowadzący podejmuje właściwą uchwałę o przekształceniu przez zmianę siedziby placówki pedagogiczno – psychologicznej. Projekt uchwały o przekształceniu powinien być również przekazany do opinii reprezentatywnym organizacjom związkowym na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 854).
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT