Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczyciel przedszkola, który pełni funkcję wychowawcy oddziału jest uprawniony do dodatku funkcyjnego za wychowawstwo.Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2008 r. ...

PORADA PRAWNA

14 stycznia 2016 Kadry

Jestem dyrektorem przedszkola w którym funkcjonuje 2 oddziały. W jednym z nich mam 15 godz.pensum. W obecnym regulaminie przyznano dodatki wychowawcze: -wychowawstwo klasy: 1) w publicznej szkole podstawowej 200; 2)w publicznym gimnazjum 230 zł. Czy to oznacza, że zabrano dodatki wychowawcom przedszkola? A czy mnie się taki dodatek należy? Dotychczas moi nauczyciele otrzymywali dodatek w kwocie 163,06 tak jak inni nauczyciele w szkołach. Czy można pozbawić nauczycieli przedszkola dodatków za wychowawstwo?

Nauczyciel przedszkola, który pełni funkcję wychowawcy oddziału jest uprawniony do dodatku funkcyjnego za wychowawstwo.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2008 r.  I PZP 3/0L

Określenie ,,wychowawca klasy", użyte w § 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze zm.), obejmuje zarówno nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki nad oddziałem w szkole (klasą), jak i nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki wychowawczej nad oddziałem w przedszkolu.

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT