Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W czasie nieobecności w pracy dyrektora publicznej jednostki oświatowej zastępuje go wicedyrektor, a zastępstwo to nie jest w żaden sposób ograniczone, czyli dotyczy...

PORADA PRAWNA

08 sierpnia 2019 Prawo oświatowe

Jestem wicedyrektorem szkoły. Dyrektor szkoły przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim do dnia 23.08.2019 r. W dniu 27.08.2019 r., kiedy dyrektor będzie już w pracy, odbędzie się rada pedagogiczna, na której zostanie zatwierdzony aneks do arkusza organizacyjnego szkoły, przedstawione też zostanie sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za ostatni rok. Aneks do arkusza przewiduje zatrudnienie nowych pracowników, a także zmiany w zatrudnieniu obecnych. Dyrektor nie zostawił mi żadnych wytycznych dotyczących ruchów kadrowych. Czy w związku z tym powinnam czekać z decyzjami na jego powrót? Bardzo proszę o informację, które kompetencje w przypadku nieobecności dyrektora przejmuje wicedyrektor. Czy jest uprawniony do tworzenia arkusza organizacyjnego i zatrudniania pracowników bądź zmiany warunków ich zatrudnienia, a także czy w jego kompetencjach jest tworzenie sprawozdania z nadzoru za ostatni rok? Nie mogę znaleźć podstawy prawnej określającej takie sytuacje. Sprawa jest dla mnie istotna, gdyż ostatnia kontrola kuratorium wykazała, że tworząc niektóre z dokumentów szkoły przekroczyłam swoje kompetencje, ponieważ był to obowiązek dyrektora. Zostałam w związku z tym zobowiązana przez organ prowadzący do tego, by zastępując nieobecnego dyrektora działać ściśle zgodnie z przepisami prawa i nie przekraczać swoich uprawnień.

W czasie nieobecności w pracy dyrektora publicznej jednostki oświatowej zastępuje go wicedyrektor, a zastępstwo to nie jest w żaden sposób ograniczone, czyli dotyczy wszystkich spraw zastrzeżonych dla dyrektora (art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm., wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2010 r. II PK 137/10), w tym pod nieobecność dyrektora wicedyrektor może tworzyć arkusz organizacyjny, decydować o zatrudnianiu pracowników i zmianie ich warunków pracy, sporządzić sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego. W czasie obecności dyrektora wicedyrektor wykonuje zadania zastrzeżone w statucie dla wicedyrektora (art. 98 ust. 1 pkt 5 PO). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT