Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Pracownik z 40-letnim stażem pracy (gdy będzie on tyle wynosił w momencie rozwiązania stosunku pracy) będzie uprawniony do świadczenia przedemerytalnego, jeśli zostanie...

PORADA PRAWNA

Jestem zmuszona do zwolnienia pracownika obsługi z przyczyn ekonomicznych (redukcja etatów).Pracownik ma 59 lat i 40 lat pracy. Czy będzie mu przysługiwało świadczenie przedemerytalne niezależnie od wieku po wcześniejszym zarejestrowaniu się jako bezrobotny w urzędzie pracy i czy ten okres pobierania zasiłku będzie Mu się wliczał do stażu pracy.

Pracownik z 40-letnim stażem pracy (gdy będzie on tyle wynosił w momencie rozwiązania stosunku pracy) będzie uprawniony do świadczenia przedemerytalnego, jeśli zostanie zwolniony z powodu likwidacji stanowiska pracy (wyłącznie z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy), następnie zarejestruje się jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku, po upływie co najmniej 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych nadal będzie zarejestrowany jako bezrobotna, nie odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych) oraz złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych (art. 2 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych, Dz.U. z 2017 r., poz. 2148, art. 2 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2017 r., poz. 1065). Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie będzie wliczany do 40 – letniego stażu pracy. Natomiast jeśli osoba ta później podejmie pracę, okres pobierania zasiłku będzie wliczany do stażu branego pod uwagę przy ustalaniu uprawnień pracowniczych uzależnionych od stażu pracy, do którego wlicza się również tzw. równorzędne okresy oraz do okresów składkowych (art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT