Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Po ukończeniu studiów podyplomowych nauczyciel nie będzie miał kwalifikacji do prowadzenia zajęć realizujących podstawę programową w OREW ani zajęć...

PORADA PRAWNA

03 października 2019 Kadry

Jesteśmy placówką niepubliczną (ośrodek rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczy). Czy możemy zatrudnić osobę z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym - kierunek pedagogika opiekuńczo - wychowawcza na stanowisko nauczyciela do pracy z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością? Osoba nie ukończyła oligofrenopedagogiki, ale zapisała się już na studia podyplomowe. Jeśli nie mogę to czy mogę wystąpić do kuratorium o zgodę?

Po ukończeniu studiów podyplomowych nauczyciel nie będzie miał kwalifikacji do prowadzenia zajęć realizujących podstawę programową w OREW ani zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ponieważ: a) nie ma tytułu licencjata lub magistra z oligofrenopedagogiki; b) nie ma kwalifikacji nauczyciela przedszkola lub szkoły, a tylko one wraz ze studiami podyplomowymi z oligofrenopedagogiki byłyby wystarczające – § 15 ust. 1 w zw. z § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz.U. z 2017 r., poz. 1575. W niepublicznej placówce nie można zatrudnić nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji, co wprost wynika z treści art. 91b ust. 2a w zw. z art. 10 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. Ponadto kurator oświaty nie jest uprawniony do wyrażenia zgody na zatrudnienie nauczyciela bez pełnych kwalifikacji, ponieważ w niepublicznych placówkach nie obowiązuje art. 10 ust. 9 KN z racji tego, że nie jest wymieniony w art. 91b ust. 2 pkt 3 KN wśród przepisów stosowanych do nauczycieli niepublicznych placówek. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT